ARTYKUŁY

“Zgodnie z projektem obywatelskim handel w niedziele w większości placówek miałby być zakazany.”

NOWOCZESNA MA POMYSŁ NA HANDEL W NIEDZIELE. ZŁOŻYŁA PROJEKT W SEJMIE

tesco

Propozycja Nowoczesnej umożliwia handel we wszystkie dni tygodnia. Pracownicy mają mieć jednak możliwość wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca.

Nowoczesna w uzasadnieniu do projektu, który został zamieszczony na stronach sejmowych, podkreśla, że “ustawa stanowi alternatywę dla obywatelskiego projektu ustawy ograniczającej handel w niedziele oraz poselskich poprawek do niej ograniczających zakaz do dwóch niedziel w miesiącu”.

Zgodnie z projektem obywatelskim handel w niedziele w większości placówek miałby być zakazany. W Sejmie podkomisja ds. rynku pracy, która pracowała nad tym projektem wprowadziła poprawkę ograniczającą handel do dwóch niedziel w miesiącu – byłby dozwolony w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca.

Propozycja Nowoczesnej “pozwala osiągnąć cel zakładany przez autorów projektu obywatelskiego oraz poprawek, nie wywołując jednak jego negatywnych skutków”.
– Umożliwia placówkom handlowym prowadzenie działalności handlowej we wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zapewnienia pracownikom możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Zdaniem Nowoczesnej jest to możliwe z pomocą odpowiedniego planowania grafiku pracy poszczególnych pracowników.

Jak podkreślono w projekcie, nie wymusza on zamknięcia lokali handlowych oraz nie zakazuje pracy w niedziele osobom godzącym się na nią z powodu preferencji osobistych.

– Nie jest też próbą paternalistycznej ingerencji państwa w prywatne decyzje konsumentów dotyczące preferowanego dnia zakupów – dodano.
Nowoczesna zwróciła uwagę, że przyzwolenie na pracę w niedziele w przypadku handlu dotyczy przede wszystkim młodzieży uczącej się lub studiującej w trybie dziennym, której taka praca daje szansę pokrycia choć części kosztów nauki i utrzymania, oraz zdobycie pierwszych oszczędności.

Zdaniem autorów projektu, proponowana ustawa stanowi uproszczoną realizację projektu zakazującego handlu w niedziele.

– Zakaz handlu stanowi głęboką ingerencję w regulację branżową. Wprowadzenie definitywnego zakazu handlu w niedziele grozi utratą pracy przez 85 tys. osób zatrudnionych w ramach sektora handlowego oraz ich podwykonawców, czy dostawców – podkreślono w uzasadnieniu.

Nowoczesna podkreśla, że “proponowane rozwiązanie wpisuje się w potrzebę społeczną, potwierdzoną w wynikach badań pracowni TNS z marca 2017 roku, gdzie 60 proc. Polaków nie chce wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę”.
Proponowane rozwiązanie – zdaniem wnioskodawców – pozwala na ciągłość prowadzenia działalności handlowej i przekłada się na codzienne wpływy do budżetu z tytułu opodatkowania handlu. Nowoczesna przytoczyła w uzasadnieniu raport PwC, z którego wynika, że wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę oznacza zmniejszenie wpływów do budżetu o 2 mld zł z racji podatku PIT i CIT.

Jak dodano, wpływy z handlu są podstawą wpływów z VAT. Budżet państwa opiera się na podatku VAT, wraz z akcyzą stanowi dwie trzecie wartości całościowych wpływów do budżetu państwa. Zatem – w opinii Nowoczesnej – projekt ten pozwala zabezpieczyć budżet państwa przed brakiem ciągłości wpływów podatkowych.

Nowoczesna zaproponowała także mniejsze grzywny za nieprzestrzeganie prawa. Według poselskiego projektu maksymalna wysokość kary miałaby wynosić 30 tys. zł, a nie – tak jak zaproponowała podkomisja – 100 tys. zł.

autor: Katarzyna Fiuk

źródło: money.pl